English     ನಮ್ಮನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿ:
 
ನಮ್ಮನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ ಮುಖಪುಟ > ನಮ್ಮನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ > ಅರಣ್ಯಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುವ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು
 ಕರ್ನಾಟಕ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುವ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಸರು ಪದನಾಮ ಕಛೇರಿ ನಂ. ಇ-ಮೇಲ್ ಐಡಿ
1 ಶ್ರೀ.ಪುನಾಟಿ ಶ್ರೀಧರ್, IFS., ಪ್ರಮುಅಸಂ (ಮುಖ್ಯ 
 ಅರಣ್ಯ ಪಡೆ)
080-23343770 pccfhoffkar@aranya.gov.in
2 ಶ್ರೀಪುನಾಟಿ ಶ್ರೀಧರ್, IFS., ಪ್ರಮುಅಸಂ (ವನ್ಯಜೀವಿ) 080-23345846 pccfwl@aranya.gov.in
3 ಶ್ರೀ.ಗುಡಿಪತಿ ವಿದ್ಯಾಸಾಗರ್,IFS., ಪ್ರಮುಅಸಂ ಮತ್ತು ಎಮ್.ಡಿ(ಕೆಎಸ್ಎಫ್ ಡಿಸಿ)    
4 ಶ್ರೀ.ಎ.ಕೆ.ಗರ್ಗ್ IFS., ಪ್ರಮುಅಸಂ (ಕೆಎಸ್ಎಫ್ಐಸಿ)    
5 ಶ್ರೀ.ಕೆ.ಎನ್.ಮೂರ್ತಿ, IFS., ಅಪ್ರಮುಅಸಂ(ಕೇಂದ್ರ ಸ್ಥಾನ& ಸಿವೊ) 080-23346649 apccfhqc@aranya.gov.in
6 ಶ್ರೀ.ಸಿ.ಜಯರಾಮ್, IFS., ಅಪ್ರಮುಅಸಂ (ವನ್ಯಜೀವಿ) 080-23341993 apccfwl@aranya.gov.in
7 ಶ್ರೀ.ಬ್ರಿಜೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ದೀಕ್ಷಿತ್, IFS., ಅಪ್ರಮುಅಸಂ(ಅರಣ್ಯ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ನಿರ್ವಹಣೆ) 080-23341459 apccffrm@aranya.gov.in
8 ಶ್ರೀ.ಅಜಯ್ ಮಿಶ್ರ, IFS., ಅಪ್ರಮುಅಸಂ(ಅಭಿವೃದ್ದಿ) 080-23342827 apccfdev@aranya.gov.in
9 ಶ್ರೀ.ಪುನೀತ್ ಪಥಾಕ್, IFS., ಅಪ್ರಮುಅಸಂ(ಎವ್ಯಾಲ್ಯುಯೇಶನ್) 080-23460368 apccfewprt@aranya.gov.in
10 ಶ್ರೀ.ಮಿಲ್ಲೊ ಟಾಂಗೊ, IFS., ಅಪ್ರಮುಅಸಂ (ಭೂ ದಾಖಲೆ) 080-23566490 ccflr@aranya.gov.in
11 ಶ್ರೀ.ರಾಜೀವ್ ರಂಜನ್, IFS., ಅಪ್ರಮುಅಸಂ (ಪಿ&ಆರ್) 080-23365562 apccfpnr@aranya.gov.in
12 ಅಪ್ರಮುಅಸಂ (ಕೇಂದ್ರ ಸ್ಥಾನ) 080-23348544 apccfhq@aranya.gov.in
13 ಶ್ರೀ.ಯಾದವ್.ಜಿ.ಎಸ್, IFS., ಅಪ್ರಮುಅಸಂ (ಕಾಂಪ) 080-23460368 apccfcampa@aranya.gov.in
14 ಶ್ರೀ.ಜಗಮೋಹನ್ ಶರ್ಮ , IFS., ಅಪ್ರಮುಅಸಂ (ಅರಣ್ಯ ಸಂರಕ್ಷಣೆ) 080-23346472 ccffc@aranya.gov.in
15 ಶ್ರೀ.ಶಿವರಾಜ್ ಸಿಂಗ್,IFS., ಅಪ್ರಮುಅಸಂ(ಮಾಹಿತಿ ಸಂವಹನ) 080-23347086 ccfci@aranya.gov.in
16 ಶ್ರೀ.ಆರ್.ಕೆ.ಸಿಂಗ್,IFS., ಅಪ್ರಮುಅಸಂ (ಕಾರ್ಯ ಯೋಜನೆ) 080-23561277 ccfwpbng@aranya.gov.in
17 ಶ್ರೀಮತಿ.ಅನಿತ.ಎಸ್.ಅರೇಕಲ್,IFS., ಅಪ್ರಮುಅಸಂ (ಎಸ್ ಎಫ್) 080-23349568 apccfsf@aranya.gov.in
18 ಶ್ರೀ.ಸುಭಾಷ್.ಕೆ.ಮಲ್ಕೆಡೆ IFS.,, ಅಪ್ರಮುಅಸಂ (ಜಾಗೃತ) 080-23367123 apccfvig@aranya.gov.in
19 ಶ್ರೀ.ಬ್ರಿಜೇಶ್ ಕುಮಾರ್, IFS., ಅಪ್ರಮುಅಸಂ (ಯೋಜನೆ) 080-23343090 apccfprojects@aranya.gov.in
20 ಶ್ರೀ.ಸಂಜಯ್ ಮೋಹನ್, IFS., ಅಪ್ರಮುಅಸಂ (ರೀಸರ್ಚ್&ಯುಟಿಲೈಸೇಶನ್) 0836- 2486674 ccftrg@aranya.gov.in
21 ಶ್ರೀ.ರವಿ.ಬಿ.ಪಿ, IFS., ಅಪ್ರಮುಅಸಂ&ಸದಸ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಜೂ ಅಥಾರಿಟಿ ಆಫ್ ಕರ್ನಾಟಕ     ಮೈಸೂರು
22 ಶ್ರೀ.ಅವತಾರ್ ಸಿಂಗ್, IFS., ಅಪ್ರಮುಅಸಂ &ಜಂಕಾನಿ(ಕರ್ನಾಟಕ
ಅರಣ್ಯ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ನಿಗಮ)
23 ಶ್ರೀ.ವಿಜಯ್ ಕುಮಾರ್ ಗೋಗಿ,IFS., ಅಪ್ರಮುಅಸಂ &ಸೆಕರೇಟರಿ,ಎಮ್.ಎಸ್.ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್
24   ಅಪ್ರಮುಅಸಂ (ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿ ಇಂಧನ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಸಂಸ್ಥೆ
25 ಡಾ||.ಯು.ವಿ.ಸಿಂಗ್, IFS., ಅಪ್ರಮುಅಸಂ (ಕಾಂಪಾ)
26 ಶ್ರೀಮತಿ.ಸೀಮ ಗರ್ಗ್, IFS., ಅಪ್ರಮುಅಸಂ&ಸಿಇ(ಎಲ್ ಡಿಎ)  
27 ಶ್ರೀ.ಜಗತ್ ರಾಮ್, IFS., ಅಪ್ರಮುಅಸಂ(ಎಫ್ ಡಿಪಿಟಿ)
,ಮೈಸೂರು
 
28 ಡಾ||.ರವೀಂದ್ರನ್.ಡಿ.ಎಸ್, IFS., ಅಪ್ರಮುಅಸಂ(ಎಫ್ ಡಿ) 080-
22342888
secyk2-fd@karnataka.gov.in
29 ಶ್ರೀ.ಜಿ.ರಂಗ ರಾವ್, IFS., ಅಪ್ರಮುಅಸಂ(ಕೆಪಿಟಿಸಿಎಲ್)  
30 ಡಾ||ವೀರೇಂದ್ರ ಸಿಂಗ್.,IFS., ಅಪ್ರಮುಅಸಂ&ಮೆಂಬರ್ ಸೆಕರೇಟರಿ(ಬಿಡಿಬಿ) 080-
23448783/
23440535
 
31 ಶ್ರೀ.ಶಿವರಾಜ್ ಸಿಂಗ್, IFS., ಅಪ್ರಮುಅಸಂ&ಸಿವಿಒ(ಹೆಚ್ ಎಸ್ ಸಿ ಎಲ್) ಕೋಲ್ಕತ್ತ  
32 ಶ್ರೀ.ನಾಗರಾಜ ಅಪ್ರಮುಅಸಂ&ಎಮ್ ಡಿ(ಕೆಸಿಡಿಸಿ) ಮಂಗಳೂರು  
33   ಅಪ್ರಮುಅಸಂ&ನಿರ್ದೇಶಕರು(ಎಪ್)ಎಮ್ ಪಿ ಎಮ್ ಭದ್ರಾವತಿ  
34 ಶ್ರೀಮತಿ.ಮಧು ಶರ್ಮ, IFS., ಅಪ್ರಮುಅಸಂಸೆಕರೇಟರಿ(ಕೆಎಸ್ ಹೆಚ್ ಆರ್ ಸಿ) 080-
22392212
secretarykshrc@gmail.com
35 ಶ್ರೀಮತಿ.ರಿತು ಕಕ್ಕಾರ್, IFS., ಅಪ್ರಮುಅಸಂ(ಇಎಮ್ ಪಿಆರ್ ಐ)  
36 ಶ್ರೀ.ಜಿ.ತೀಶ್ ಅಪ್ರಮುಅಸಂ,ಕಮೀಷನರ್  (ಎಸ್ ಡಿ)& ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಆಫ್ ಸೆರಿಕಲ್ಚರ್ 080-
22252611
karseri@yahoo.com/
comm-seri-ka@nic.in
37 ಶ್ರೀ.ರಾಜೀವ್ ರಂಜನ್ ಅಪ್ರಮುಅಸಂಸೆಕರೇಟರಿ(ಪಿಡಿ) 080-
22032732/
22200102/
22032605
kar.planning@gmail.com
38   ಅಪ್ರಮುಅಸಂ&ಕಮೀಷನರ್(ಡಬ್ಯುಡಿಡಿ) 080-
22129601
comwdd@vsnl.net
39 ಶ್ರೀ.ಹೆಚ್.ಪಿ.ಪ್ರಕಾಶ್, IFS., ಅಪ್ರಮುಅಸಂ,ಎಮ್ ಡಿ(ಎಲ್ ಎ) 080-
22879900
md@kridl.net
40 ಅಪ್ರಮುಅಸಂ ಸಿಇಒ(ಕೆಇಒ)  
41 ಶ್ರೀ.ರಾಜ್ ಕಿಶೋರ್ ಸಿಂಗ್, IFS., ಅಪ್ರಮುಅಸಂ&ಡೈರೆಕ್ಟರ್(ಎಡಿ) 080-
22876553
directorayush@gmail.com
42 ಶ್ರೀ.ವಿಜಯ್ ಸರ್ಮ, IFS., ಅಪ್ರಮುಅಸಂ&ಎಮ್ ಡಿ(ಜೆಎಲ್ & ರೆಸಾರ್ಟ್ಸ್) md@junglelodges.com
43 ಶ್ರೀ.ರಾಮಚಂದ್ರ, IFS., ಅಪ್ರಮುಅಸಂ(ಪರಿಸರ)  
44 ಶ್ರೀ.ದಿಲೀಪ್ ಕುಮಾರ್ ದಾಸ್, IFS., ಅಪ್ರಮುಅಸಂ(ಕಾನೂನು ಕೋಶ)  
45 ಶ್ರೀ.ಪುನೀತ್ ಪಥಾಕ್, IFS., ಅಪ್ರಮುಅಸಂ(ರಾಷ್ಟೀಯ ಅರಣ್ಯೀಕರಣ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ)  
46 ಶ್ರೀ.ರಂಗೇಗೌಡ, IFS., ಮುಅಸಂ(ಕಿಯೋನಿಕ್ಸ್)
47 ಶ್ರೀಮತಿ.ಸ್ಮಿತ ಬಿಜ್ಜೂರ್,IFS., ಮುಅಸಂ (ಎವ್ಯಾಲ್ಯುಯೇನ್) 080-23467613 ccfeval@aranya.gov.in
48 ಶ್ರೀ.ಉಪೇಂದ್ರ ಪ್ರತಾಪ್ ಸಿಂಗ್, IFS., ಅಸಂ (ಕೇಂದ್ರ ಸ್ಥಾನ)    
49     080-23460712 ccflc@aranya.gov.in
50 ಶ್ರೀ.ಶೇಖರ್ ,IFS., ಮುಅಸಂ (ಎಹೆಚ್ ಡಿ) 080-23563931 ccfnfap@aranya.gov.in
51 ಶ್ರೀ.ವಿಜಯ್ ಲಾಲ್ ಮೀನ, IFS., ಮುಅಸಂ(ಯೋಜನೆ) 080-23565729
52 ಶ್ರೀ.ಪರಮೇಶ್ವರ್, IFS., ಮುಅಸಂ(ಬಡ್ಜೆಟ್& ಆಡಿಟ್) 080-23562779 ccfba@aranya.gov.in
53 ಶ್ರೀ.ಬಿಶ್ವಜಿತ್ ಮಿಶ್ರ, IFS., ಮುಅಸಂ (ಐಸಿಟಿ) 080-23346551 ccfict@aranya.gov.in
54   ಮುಅಸಂ&ಸೆಕರೇಟರಿ(ಪರಿಸರ) 080-23346551
55   ಮುಅಸಂ(ಡಬ್ಯುಡಿಡಿ) 080-
22100661/
22100662
sujala3@gmail.com
56   ಮುಅಸಂ(3years ಇಂಟರ್ ಸ್ಟೇಟ್  ಡೆಪ್ಯುಟೇಶನ್ ಟು ಅರುಣಾಚಲ್ ಪ್ರದೇಶ್)
57 ಶ್ರೀ.ಜಗಮೋಹನ್ ಶರ್ಮ, IFS., ಮುಅಸಂ(ಎಲ್ ಎ& ಎಫ್ ಸಿ)
58 ಶ್ರೀ.ಅನಿಲ್ ಕುಮಾರ್ ರತನ್, IFS., ಮುಅಸಂ(ಜೆಎಲ್ ಆರ್)
59 ಶ್ರೀ.ಬಿ.ಪಿ.ರವಿ, IFS., ಮುಅಸಂ ಚಾಮರಾಜನಗರ ವೃತ್ತ
60 ಡಾ||.ಡಿ.ಆರ್.ರಾಜು, IFS., ಮುಅಸಂ&ಕಮೀಶನರ್ ಟೆಕ್ಸ್ ಟೈಲ್ಸ್ ಡಿ ಆಫ್  ಸಿ & ಸಿ)
61 ಮುಅಸಂ ಮೈಸೂರು ವೃತ್ತ 0821-2480875 ccfmysore@gmail.com
62 ಶ್ರೀ.ಎಮ್.ಸಿ.ತಮ್ಬಕ್ಕಾಡ್, IFS., ಮುಅಸಂ(ರೀಸರ್ಚ್)
63 ಶ್ರೀ.ಸಂಜಯ್.ಎಸ್.ಬಿಜ್ಜೂರ್ ಮುಅಸಂ ಮಂಗಳೂರು ವೃತ್ತ
64   ಮುಅಸಂ ಬಳ್ಳಾರಿ(ಕಾರ್ಯ ನಿಯೋಜನೆ) 08392-244969 cfwpsbly@yahoo.co.in
65 ಶ್ರೀ.ಸಂತೋಶ್ ಕುಮಾರ್ ಮುಅಸಂ& ಎಕ್ಸಿಕ್ಯುಟೀವ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಬನ್ನೇರುಘಟ್ಟ ಬಯಲಾಜಿಕಲ್ ಪಾರ್ಕ್ 080-
27828300/
27828540
bannerghattazoo@gmail.com
66 ಶ್ರೀ.ಅಶೋಕ್.ಬಿ.ಬಸರ್ಕೋಡ್ ಮುಅಸಂ ಕೆನರ ವೃತ್ತ ಸಿರ್ಸಿ
67 ಶ್ರೀ.ನಾಗರಾಜ್.ಕೆ.ಎಚ್ ಮುಅಸಂ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ವೃತ್ತ  08262-229161 cfckmlr@rediffmail.com
68 ಶ್ರೀಮತಿ.ಸ್ಮಿತ ಬಿಜ್ಜೂರ್,IFS., ಮುಅಸಂ & ಇಡಿ(ಕರ್ನಾಟಕ ಅರಣ್ಯ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ನಿಗಮ) ಮಂಗಳೂರು
69   ಮುಅಸಂ & ಇಡಿ(ಕರ್ನಾಟಕ ಅರಣ್ಯ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ನಿಗಮ) ಶಿವಮೊಗ್ಗ
70 ಶ್ರೀ.ಮಹೇಶ್.ಬಿ.ಸಿರೂರ್,IFS., ಮುಅಸಂ(
ಅರಣ್ಯ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ನಿರ್ವಹಣೆ)
71 ಶ್ರೀ.ಕೆ.ಬಿ.ಮಾರ್ಕಾಂಡಯ್ಯ,IFS., ಮುಅಸಂ& ಎಮ್(ಕೆಎಸ್ ಎಫ್ ಐಸಿ)
72 ಶ್ರೀ.ದಿಲೀಪ್ ಕುಮಾರ್ ದಾಸ್ ಮುಅಸಂ (ಪಿಇ) ಮೈಸೂರು
73 ಶ್ರೀ.ಶ್ರೀಕಾಂತ.ವಿ.ಹೊಸೂರ್ ಮುಅಸಂ ಗುಲ್ಬರ್ಗ ವೃತ್ತ  08472-221985 cfgulbarga@yahoo.com
74 ಶ್ರೀಮತಿ.ರಾಧಾ ದೇವಿ,IFS., ಮುಅಸಂ ಧಾರವಾಡ(ಹೆಚ್ ಆರ್ ಡಿ)
75 ಶ್ರೀ.ಶಾಂತಪ್ಪ ಮುಅಸಂ& ಮೆಂಬರ್ ಸೆಕರೇಟರಿ(ಪಿಸಿಬಿ) 080-
25581383/
25589112/
25589113/
25586520
memsecy@kspcb.gov.in
76 ಶ್ರೀ.ವಿಜಯ್ ರಂಜನ್ ಸಿಂಗ್,
IFS.,
ಮುಅಸಂ& ಡೈರೆಕ್ಟರ್(ಡಿಒಎಫ್,ಜಿಒಐ)
77 ಶ್ರೀ.ಕೆ.ಡಿ.ಉಡುಪುಡಿ,
IFS.,
ಮುಅಸಂ ಧಾರವಾಡ ವೃತ್ತ  
78 ಶ್ರೀಮತಿ.ವಿ.ಗೀತಾಂಜಲಿ,IFS., ಮುಅಸಂ ಧಾರವಾಡ(ರೀಸರ್ಚ್)
79 ಮುಅಸಂ( ಇಎಮ್ ಪಿಆರ್ ಐ)
80 ಶ್ರೀ.ಮನೋಜ್ ಕುಮಾರ್,IFS., ಮುಅಸಂ ಕೊಡಗು ವೃತ್ತ ,ಮಡಿಕೇರಿ
81 ಮುಅಸಂ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು
82 ಶ್ರೀ.ವಿಜಯ್ ಮೋಹನ್ ರಾಜ್ ಮುಅಸಂ ಬೆಳಗಾವಿ 0831-2420284 belgaumcircle@gmail.com
83 ಶ್ರೀಮತಿ.ಸಸ್ವತಿ ಮಿರ್ಶ.IFS., ಮುಅಸಂ ಬೆಂಗಳೂರು ವೃತ್ತ 080-23566682
84 ಶ್ರೀ.ಆರ್.ಗೋಕುಲ್ ಮುಅಸಂ ಬಳ್ಳಾರಿ ವೃತ್ತ  08392-272001
85 ಶ್ರೀ.ಬಿಶ್ವಜಿತ್ ಮಿಶ್ರ.IFS., ಮುಅಸಂ& ಡೈರೆಕ್ಟರ್(ಐಟಿ,ಬಿಎಮ್ ಟಿಸಿ) directorit@mybmtc.com
86 ಶ್ರೀ.ವಿಪಿನ್ ಸಿಂಗ್.IFS., ಮುಅಸಂ& ಖಜಾನೆ(ಎಫ್ ಡಿ)
87 ಶ್ರೀ.ಕುಮಾರ್ ಪುಸ್ಕರ್.IFS., ಮುಅಸಂ&ಎಮ್(ಕೆಎಸ್ ಟಿಡಿಸಿ)
88 ಶ್ರೀಮತಿ.ವನಸ್ರಿ ವಿಪಿನ್ ಸಿಂಗ್.IFS., ಅಸಂ(ಅರಣ್ಯ ಸಂರಕ್ಷಣೆ)    
89   ಅಸಂ(ಟಿಯೆ ಟು ಅಪ್ರಅಸಂ) 080-23460368
90   ಅಸಂ(ಪಿಎಫ್&ಪಿ) 080-23317818 cfpf@aranya.gov.in
91 ಶ್ರೀ.ಹೆಚ್.ಸಿ.ಕಾಂತರಾಜು.IFS., ಅಸಂ( ಅಭಿವೃದ್ದಿ) 080-23342827
92 ಶ್ರೀ.ಹೆಚ್.ಜೆ.ರಾಜೇಂದ್ರ.IFS., ಉಅಸಂ(ಯೋಜನೆ) 080-23317818
93 ಡಿ.ಮಹೇಶ್ ಕುಮಾರ್.IFS., ಉಅಸಂ(ಕೇಂದ್ರ ಸ್ಥಾನ) 080-23441252 dcfhq@aranya.gov.in
 
 
ಅರಣ್ಯಭವನದ ಪಕ್ಕದ ಕಛೇರಿಗಳ ವಿವರ
ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ. ಹೆಸರು ಮತ್ತುಪದನಾಮ ಕೋಡ್ ಕಛೇರಿ ಸಂಖ್ಯೆ. ಇ-ಮೇಲ್ ವಿಳಾಸ
1 ದೀಪಿಕ ಬಾಜಪೈ
ಉ.ಅ.ಸಂ. ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ
080 23343464 (O)
23344686(F)
9481960885(M)
dcfurb@aranya.gov.in
2 ಎಸ್.ಆರ್.ನಟೇಶ
ಉ.ಅ.ಸಂ. ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ
080 23347069(O)
23344686(F)
dcfrur@aranya.gov.in
3 ಪುಟ್ಟಣ್ಣ
ಉ.ಅ.ಸಂ. ಸಂಚಾರಿ ದಳ ಬೆಂಗಳೂರು
080 23344672(O)
9448843024(M)
dcffmsblr@aranya.gov.in
4 ಜಿ.ಸೆಲ್ವಕುಮಾರ್
ಪ್ರ.ಮು.ಅ.ಸಂ & ವ್ಯ.ನಿ ಕೆ ಎಫ್ ಡಿಸಿ
080 23345348(O)
9449064008(M)
5 ಅವತಾರ್ ಸಿಂಗ್
ಅ.ಪ್ರ.ಮು.ಅ.ಸಂ (ಕೆ ಎಫ್ ಡಿಸಿ)
080 23345348(O)
9448648630(M)
6 ಯು.ವಿ.ಸಿಂಗ್
ಅ.ಪ್ರ.ಮು.ಅ.ಸಂ (ಕಾಂಪ)
080 23464089(O)
7 ಆರ್.ಕೆ.ಸಿಂಗ್
ಅ.ಪ್ರ.ಮು.ಅ.ಸಂ (ಜೀವಿ ವೈವಿದ್ಯ)
080 23448783 (O)
9449599750(M)
8
ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು (ಕೆ ಎಸ್ ಎಫ್ ಐ ಸಿ)
080 23360557(O)
9 ಸಸ್ವತಿ ಮಿರ್ಶ
ಮು.ಅ.ಸಂ (ಬೆಂಗಳೂರು)
080 23344686(O)
cfblr@aranya.gov.in
10 ಹೆಚ್.ಆರ್.ಕುಮಾರ್
ಉ.ಅ.ಸಂ (ನಗರ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂ)
080 23461501(O)
9449640488(M)
dcfurbsf@aranya.gov.in
 
  ಅರಣ್ಯ
ಅರಣ್ಯ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ
ಅರಣ್ಯ ಪ್ರದೇಶ
ಅರಣ್ಯ ವೈವಿಧ್ಯತೆ
ಅರಣ್ಯ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳು
ಅರಣ್ಯ ವಿಧಗಳು
  ವನ್ಯಜೀವಿ
ಹುಲಿ ಮೀಸಲು
ಅಭಯಾರಣ್ಯಗಳು
ಸಫಾರಿ ಮತ್ತು ಮೃಗಾಲಯಗಳು
ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಉದ್ಯಾನಗಳು
ಸಮುದಾಯ ಮೀಸಲುಗಳು
ಸಂರಕ್ಷಣಾ ಮೀಸಲುಗಳು
ನಿರ್ವಹಣಾ ಯೋಜನೆಗಳು
ವನ್ಯಜೀವಿ ಪ್ರಕಟಣೆ
  ಸ್ಕೀಮ್ಸ್ ಮತ್ತು ಯೋಜನೆಗಳು
ರೂಪುರೇಷೆ ಯೋಜನೆಗಳು
ಕೇಂದ್ರ ಪ್ರಾಯೋಜಿತ ಯೋಜನೆಗಳು
ಕೇಂದ್ರ ರೂಪುರೇಷೆ ಯೋಜನೆಗಳು
ಜಿಲ್ಲಾ ವಲಯ ಯೋಜನೆಗಳು
ಇತರ ಯೋಜನೆಗಳು
 ಜೆ ಎಫ್ ಪಿ ಎಮ್ ಮತ್ತು ಕೃಷಿ ಅರಣ್ಯ
ಜಂಟಿ ಅರಣ್ಯ ಯೋಜನೆ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ
ಸಸಿಗಳ ಜಾತಿ ಮತ್ತು ಗಿಡ ನೆಡುವ ಮಾದರಿಗಳು
ಮರ ಪಟ್ಟಾ
ಸಾಂಸ್ಥಿಕ ನೆಡುವಿಕೆ
ಇಲಾಖಾ ನರ್ಸರಿಗಳು
ಸಾಮಾಜಿಕ ಅರಣ್ಯೀಕರಣ
ಕೃಷಿ ಅರಣ್ಯ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಯೋಜನೆ
ಗ್ರಾಮ ಅರಣ್ಯ ಸಮಿತಿಗಳು
  ಅರಣ್ಯ ನಿಗಮಗಳು
ಕರ್ನಾಟಕ ಗೋಡಂಬಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಗಮ
ಕರ್ನಾಟಕ ಪರಿಸರ ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ಮಂಡಳಿ
ಕರ್ನಾಟಕ ಅರಣ್ಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಗಮ
ಕರ್ನಾಟಕ ಔಷಧೀಯ ಸಸ್ಯಗಳ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ
ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಜೀವವೈವಿಧ್ಯ ಮಂಡಳಿ
ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಅರಣ್ಯ ಕೈಗಾರಿಕ ನಿಗಮ
ಪರಿಸರ ನಿರ್ವಹಣೆ & ನೀತಿ ಸಂಶೋಧನಾ ಸಂಸ್ಥೆ
ಜಂಗಲ್ ಲಾಡ್ಜ್ಗಳು ಹಾಗೂ ರೆಸಾರ್ಟ್ಗಳು
ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧೀಕಾರ
  ಅರಣ್ಯ ಪ್ರದೇಶ ಭೇಟಿ
ಇಂಟರ್ಪ್ರಿಟೇಷನ್ ಕೇಂದ್ರಗಳು
ಟ್ರೆಕ್ಕಿಂಗ್
ಅರಣ್ಯ ಆಸಕ್ತಿ ಸ್ಥಳಗಳು
ಅರಣ್ಯ ವಸತಿ ಗೃಹಗಳು
Dos and Dont's
  ನಾನು ಹೇಗೆ
ಮರ, ಬಿದಿರು, ಬೆತ್ತ, ಶ್ರೀಗಂಧದವನ್ನು ಮಾರಾಟ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಪಡೆಯುವ ಬಗ್ಗೆ?
ವನ್ಯ ಜೀವಿಗಳಿಂದ ಬೆಳೆ ಹಾನಿ, ಸಾವು ನೋವುಗಳ ಪರಿಹಾರ ಬಗ್ಗೆ?
ಮರ ಕಟಾವಣೆ ಬಗ್ಗೆ?
ಅರಣ್ಯ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಟ್ರೆಕಿಂಗ್, ಚಿತ್ರ ಶೂಟಿಂಗ್ ಅನುಮತಿಯನ್ನು ಪಡೆಯುವ ಬಗ್ಗೆ?
ದೂರು ಅಥವಾ ಮನವಿಯನ್ನು ದಾಖಲಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ?
ಸಸಿಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುವ ಬಗ್ಗೆ?